Informació / Información
Utilitza la cerca per cercar a la llista d'inscrits qualsevol concepte: nom, dorsal, club, etc.
També pots ordenar la llista fent clic al nom de cada columna.

Utiliza la búsqueda para buscar en la lista de inscritos cualquier concepto: nombre, dorsal, club, etc.
También puedes ordenar la lista haciendo clic al nombre de cada columna.

Inscrits / Inscritos
Dorsal Nom / Nombre Població / Población Club Itinerari / Itinerario