Inscripcions

preus

Inscripció
federats / no federats
llicència de dia pels no federats
obsequi

Inscripció
En breu informarem de la data d'obertura d'inscipcions per la Remences.Energy Tools
federats / no federats
llicència de dia pels no federats
obsequi

Inscripció
federats / no federats
llicència de dia pels no federats
obsequi

INSCRIPCIÓ PREFERENCIAL

  

En breu s’informarà.

INSCRIPCIÓ ESTÀNDARD

En cas de que s’arribi al límit de 3000 participants entre el recorregut llarg i curt, les
inscripcions es tancaran automàticament a cadascun d’ells.

 

condicions

· Per motius de seguretat, el núm. de participants queda limitat a 3.000, per tant, un cop totes les places quedin omplertes les inscripcions es tancaran automàticament encara que el termini no hagi acabat.

· El dissabte abans de la marxa, els participants podran recollir, en el Pavelló Municipal, tota la documentació que els hi correspon. L’horari és de 17:00 h fins a les 20:00 h. També es podrà recollir el mateix dia de la marxa a partir de les 6:30 h.

· En el moment de recollir el dorsal i la bossa – obsequi, s’haurà de presentar la llicència federativa, si es té, i el DNI. Si una tercera persona ho recull, haurà de presentar l’imprès que trobaràs a continuació, degudament signat pel titular del dorsal i la persona encarregada de recollir-ho, juntament amb la fotocòpia del DNI i la llicència federativa, si es té. Descarregar l’imprès

· Si estaves inscrit en la edició del 2020,  pots consultar el teu codi d’accés aquí. per fer la regularització preferencial de la teva inscripció.

· No s’acceptarà cap altra classe de xip que no sigui el que entrega l’organització.

· Els inscrits a la marxa llarga que no passin pel control situat a Manlleu seran classificats a la marxa curta..

Aquesta mesura ha estat presa per millor control i seguretat.

· Tot participant inscrit que no pugui assistir a la marxa no li serà retornat l’import de la inscripció, però sí que se li enviarà l’obsequi. (En cas d’haver-lo adquirit)

· No s’acceptarà cap modificació ni canvi dels participants inscrits.

· Els que participin amb un dorsal que no estigui al seu nom, han de tenir en compte que no apareixeran al llistat de la federació i per tant no estaran assegurats. En cas d’accident la mútua no es farà responsable d’aquests participants.

· Si has participat en edicions anteriors i les teves dades no apareixen, envia’ns un correu electrònic a: oficina@terraderemences.com

-A tots els qui participen sense dorsal i es beneficien dels serveis de la marxa, per culpa d’aquests individus les organitzacions tenen que augmentar el preu de les inscripcions, per sufragar el cost que suposa, s’ha de tenir en compte que la participació sense dorsal d’aquests senyors la paguem entre tots els qui fem les coses ben fetes, a veure si entre tots els podem neutralitzar. Si tothom fes com aquests personatges,  no hi hauria marxes.