galeria

informació

OBSERVACIONS

  • La Lletisonada serà puntuable en la regularitat.
  • Els socis que participin en marxes cicloturistes en representació del club puntuaran en la regularitat.

 

BTT

Al llarg de la temporada hi haurà sortides de B.T.T., les quals seran puntuables a la regularitat.

L’itinerari i l’horari, dels mesos de Novembre, Desembre i Gener, es donarà a conèixer pel grup de WhattsApp.

 

REGLAMENT D’EXCURSIONS DEL CCBAS TEMPORADA 2024 

  • Aquestes excursions estan obertes a tothom que vulgui anar amb bicicleta, amb la particularitat que hauran de ser socis del CCBAS.
  • Les sortides d’Olot es faran a la Plaça Clarà (Quiosc del Parc) i les d’en Bas, des de la placeta o del carrer Ample, en funció de l’itinerari, ambdues amb rigorosa puntualitat.
  • Tot soci que en el moment de fer la tercera sortida encara no hagi fet efectiu l’import de la quota corresponent, deixarà automàticament de puntuar sota tots els efectes.
  • Naturalment s’entén que el Club facilitarà tot el que necessita des del primer moment en què formi part d’aquest. essent obligatòria la seva devolució en cas de baixa de l’entitat. Per ser mereixedor del mateix és indispensable haver satisfet la quota i demostrar una constància o regularitat assistint a les sortides programades, que serà suficient segons el criteri de la junta.
  • Mentre que els participants en les excursions han de seguir les normes establertes per l’organització, hauran d’acceptar obligatòriament les disposicions del codi de circulació, considerant-se en tot moment com excursió personal i quedant responsable dels seus actes o accidents on poguessin resultar autors o víctimes.
  • En cas de pluja o mal temps serà suficient la decisió d’un mínim de tres socis per tal de donar validesa a l’excursió, sempre que siguin participants actius d’aquesta.
  • En cas de no arribar al nombre estipulat de socis i per tant quedar anul·lada la marxa, puntuaran a la regularitat tots els presents en el punt i a l’hora de sortida.

 

PREMI A LA REGULARITAT

Les excursions que puntuaran a tal efecte estan degudament anunciades en el present programa i per WhatsApp.

Per puntuar en la regularitat caldrà fer totes les sortides, ja que en cas contrari es perdria aquest dret. El lloc escollit per puntuar els presents en l’excursió és l’assignat per al reagrupament i caldrà portar posat el mallot oficial del Club Ciclista Bas.

 

MARXES CICLOTURISTES

Del 28 de gener al 3 de novembre 2024.

El soci del Club Ciclista Bas que acrediti un 50% de regularitat entre marxes cicloturistes realitzades en representació del Club i sortides programades puntuables en aquest calendari de la temporada 2024 (amb un mínim de 10 en total), obtindrà la bonificació del 50% de l’import de la llicència federativa de l’any en curs. Per tal de tenir aquesta opció, cal que els mateixos participants ho posin en coneixement de la Junta, mitjançant alguna acreditació, també portar posat el mallot oficial del Club Ciclista Bas i posar-se a la disposició i ajudar en les tasques de La Remences

 

MARXES FORA DE PROGRAMA

Si un grup de socis del CC Bas, amb un nombre de 5 o més participants, decideixen fer una marxa fora de programa, també es considerarà vàlida a la regularitat si es comunica amb antelació a la Junta.

 

NOTA

El CC Bas, es reserva el dret d’alterar o modificar qualsevol de les normes establertes sense previ avís com tanmateix no es responsabilitza dels actes incorrectes que puguin cometre alguns dels seus associats, però contràriament té el privilegi de deixar marginat o expulsar del club a qui cregui que en sigui mereixedor.